Imate loš dan, ponedjeljak, utorak... bilo koji? Pa, mi ćemo vam dati malo udobnosti.
Ispod su ljudi koji su imali definitivno loš dan, verovatno gori nego vaš bar duplo. Ipak, malerozni ponedeljak je najgori a mi bi malo da ublažimo to.

1. Shvatio da su tu tek kad je "blicnuo" fotoaparatom

2. "Ja ispustih ovo...."


3. Da - to je sneg.


4. Posle 4 sata rada, samo sam "ovo" primetio 


5. Eeeeehh, sreća na loto-u 


6. Dobro Jutro7. Ovo je ono što se dešava kada zaboravite da zatvorite prozor pre snežne oluje8. Šta da vam kažem 


9. Pukoše pantalone10. Eto ti brisač sad 


11. Ovo se desilo na planetu sredinom leta. 


12. Dete na skuteru imalo loš dan. Ili ovaj što je malterisao


13. I to se dešava


14. I to isto... 


15. Neka, peške ću 


Poslovima rukuje oprezno, a izvodi ih drsko, rekao je vojvoda Radomir Putnik za svoju "desnu ruku" - čuvenog vojskovođu Živojina Mišića.

20. januara 1921. godine, umro je vojvoda Živojin Mišić, legendarni vojskovođa u mnogim pobedama srpske vojske.

 Mišić je u Prvom svetskom ratu postao vojvoda. Učestvovao je u svim srpskim ratovima od 1876. godine do 1918. godine. Neposredno je komandovao srpskom Prvom armijom u Kolubarskoj bici, a u proboju Solunskog fronta je bio načelnik Vrhovne komande.

Rođen je 19. jula 1855. godine u Struganiku kod Mionice, kao 13. dete Radovana i Anđelije, ali je tek osmoro njegovih braće i sestara bilo živo kada se rodio.

Mišić je 1874. godine upisao Vojnu akademiju.

Na početku četrdesetogodišnje službe, kao pitomac Artiljerijske škole, učestvovao je u dva oslobodilačka rata protiv Turske, 1876. godine i 1877—1878. godine, kao komandant Kolubarskog bataljona Valjevske brigade 2. klase.

Pored četvorogodišnje Artiljerijske škole završio je austro-ugarsku školu gađanja u Bruku na Lajti i dvogodišnju pripremu za generalštabnu struku u srpskoj vojsci.

Učestvovao je i u Srpsko-bugarskom ratu 1885. godine kao poručnik i komadant 5. puka Drinske divizije.

Od 1898. godine do 1904. predavao je strategiju na Vojnoj akademiji.

Posle majskog prevrata u kojem je 1903. godine ubijen Aleksandar Obrenović, Mišić je penzionisan kao generalštabni pukovnika, navodno zbog uticaja organizacije "Crna ruka", pošto je smatran bliskim svrgnutoj dinastiji Obrenovića.

Mišić je reaktiviran 1909. godine, tokom aneksione krize, a na lični zahtev načelnika Vrhovne komande generala Radomira Putnika, koji ga je postavio za svog pomoćnika.

Mišić je pomogao Putniku da sastavi srpski ratni plan u slučaju rata protiv Austro-Ugarske.

U balkanskim ratovima Mišić je bio pomoćnik i desna ruka načelnika štaba Vrhovne komande vojvode Putnika i "u najtežim trenucima svojim optimizmom i čvrstinom karaktera održavao Putnika u uverenju u dobar ishod operacija srpske vojske".

Neposredno je sarađivao na planiranju i rukovođenju operacijama protiv turske Vardarske armije, zbog čega je posle Kumanovske bitke unapređen u čin generala.

Posebno se istakao pravilnom procenom situacije prvog dana bitke na Bregalnici, kada je srpska Vrhovna komanda u Skoplju razmatrala pitanje na kojoj liniji će primiti odsudnu bitku. Usvajanje njegovog predloga imalo je presudan uticaj na dalji tok i konačan ishod odlučujuće bitke Drugog balkanskog rata. Po završetku ovog rata, Mišić je po drugi put penzionisan.

Ipak, pred samo izbijanje Prvog svetskog rata, opet je reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande.

Tokom Kolubarske bitke, Mišiću je predata komanda nad Prvom armijom, tada u vrlo teškoj situaciji, da zameni njenog ranjenog i bolesnog komadanta generala Petra Bojovića.

Najviše zahvaljujući Mišićevim ličnim naporima i znanju, Prva armija se od jedinice u rasulu pretvorila u formaciju sposobnu za borbu.


Mišić je insistirao, što je tada smatrano rizičnim, na dubljem povlačenju da bi se celoj srpskoj vojsci dalo vremena za odmor i popunu zaliha, što je dovelo do napuštanja Beograda.

Rizik se isplatio, jer je austro-ugarska vojska previše raširila svoje linije snabdevanja i teško je poražena u srpskom kontranapadu, koji je počeo Mišić, čija je armija odigrala odlučujuću ulogu.


To je jedna od najvećih bitaka u srpskoj istoriji i Mišić je unapređen u čin vojvode.

Posle novog združenog napada nemačke, austro-ugarske i bugarske vojske na Srbiju u oktobru 1915. godine, kada se srpska vojska povukla na Kosovo, Mišić je predložio kontranapad.

Predlog su odbili ostali zapovednici armija na sastanku u Peći, i usledilo je povlačenje srpske vojske preko Crne Gore i Albanije.

Na Solunskom frontu 1916. Mišić je komandovao Prvom armijom koja je zaustavila i naterala na povlačenje bugarsku vojsku u bici kod Gorničeva.

Pred kraj rata u junu 1918. Mišić je postavljen za načelnika Vrhovne komande i komandovao je srpskom vojskom prilikom proboja Solunskog fronta u septembru 1918.

Umro u Beogradu 20. januara 1921.

Bio je oženjen Lujzom Mišić sa kojom je imao šestoro dece.

Uprkos protivljenju roditelja, Lujza je pobegla za Živojina, a njeni roditelji odbili su da daju miraz.


Lujza i Živojin Mišić venčali su se 30. oktobra 1884. godine u Vaznesenjskoj u Beograd

VOJVODA MIŠIĆ O HRVATIMA I JUGOSLAVIJI


Mišić je marta 1919. godine kao načelnik Štaba Srpske vrhovne komande, na predlog regenta Aleksandra, otišao u Hrvatsku kako bi se lično obavestio o političkoj situaciji. Dvočasovni razgovor sa Aleksandrom, održan po povratku iz Splita, Mišić je prepričao svom ratnom sekretaru Miloradu Pavloviću Krpi. U nekim tekstovima objavljenim na internetu tvrdi se da je Krpa zapisao sledeće rečenice:


"Jugoslovenstvo nije narodnost, nego ideologija", rekao je vojvoda Mišić regentu Aleksandru.

"Jugoslovenstvo ne može da posluži kao temelj za izgradnju jedne realne državne celine, nego je to fiktivna ideja za koju valja pripremiti teren i naraštaje koji su daleko od shvatanja jedne celine", naveo je Vojvoda.

Mišić je na osnovu razgovora sa hrvatskim političarima, književnicima, novinarima, sveštenicima, učiteljima i običnim ljudima, shvatio da oni svi misle "da je nastao čas da Hrvatska dobije svoju samostalnost i nezavisnost".

"Svi oni jednako misle, to je svet za sebe, ma sa kakvim predlogom da se pojaviš stvar je propala. Ništa se neće moći učiniti. To nisu ljudi na čiju se reč možeš osloniti. To je najodvratnija fukara na svetu, koja se ne može zajaziti ničim što bi joj se ponudilo. Ja sam duboko uveren da se mi sa njima nećemo usrećiti. Ti su ljudi, svi odreda, prozirni kao čaša, nezajažljivi, i u takvoj meri lažni i dvolični da sumnjam da na kugli zemaljskoj ima većih podlaca, prevaranata i samoživih ljudi... Ne zaboravite, visočanstvo, moje reči", upozorio je vojvoda.


On je regentu predložio da se mora odmah otcepiti od njih, "dati im državu, nezavisnu samoupravu, pa neka lome glavu kako znaju".

Razgovor s regentom vojvoda Mišić je okončao rečima: "Ako ovako ne postupite, siguran sam da ćete se ljuto kajati".Nakon što je izračunao orbitu jedine komete vidljive golim okom, koja se mogla videti preko noćnog neba dva puta tokom celog života, Edmond Halli (Edmond Halley) je bio izuzetno zaintrigiran silom gravitacije. Kada je 1684. sreo Njutna da raspravlja o dokazima o Keplerovim zakonima o planetarnom kretanju, bio je zapanjen otkrivaćem da ih je Njutn već rešio. Zapravo, Njutn, sjajan polimat kakav je bio, proveo je 4 godine radeći na svojim čuvenim zakonima pre nego što je Hallei čak zatražio njegovu pomoć. U 22oj, on je nezavisno izračunao brzinu koju smo učili u srednjoj školi i inženjerstvu kako bi naknadno utvrdili zašto se planete okreću oko Sunca na eliptičnoj orbiti.

Zbunjen činjenicom da Njutn nije ni razmišljao o objavljivanju svojih dokaza, Hallei je odlučio postati njegov pokrovitelj. Njutnova Principija, koja će postati jedno  od najznačajnijih dela u istoriji čovečanstva, objavljena je o trošku Haleja. Međutim, kritičari koji nisu baš verovali u vezi sa tajanstvenim privlačenjem gravitacije postavili su pitanje Njutnu o tome zašto su njegovi dokazi radili; zašto je gravitacija radila tako? Njutnov samouvereni odgovor na njegove kritike bio je "ne postavljam hipoteze" dodat je u drugom izdanju njegovih knjiga.


Vekovima kasnije Ajnštajn nije samo otkrio šta je izazvalo misterioznu privlačnost gravitacije, već je takođe postavio gornji limit do njegovog dosega. Njutn je verovao da gravitacija putuje istom brzinom, za koju se vjeruje da je svetlo u arhaičnim vremenima - beskrajno. Objasnio je da bi, ako bi Sunce iznenada nestalo iz centra Solarnog sistema, sve planete bi se odmah uvele u svemir, u pravcu njihove trenutne tangencijalne brzine. Međutim, Ajnštajn se nije složio.


Problem sa Njutnovom gravitacijom

Beskonačni doseg njutonske gravitacije značio je da svaka čestica utiče na svaku drugu česticu, bez obzira na rastojanje između njih, čak i ako su stacionirana u suprotnim uglovima Univerzuma. Ajnštajn nije bio prva osoba koja se nije složila. Najranija od ovih kritika se čula kada je 1859. godine Urbain Le Verrier otkrio anomaliju u orbitu Merkura koja se nije mogla objasniti Njutnovom gravitacijom. Formalno poznato kao *perihelionska precesija Merkura, orbita Merkura kretala se i odstupala od svoje ose.

Perihelion Precesija Merkura
*Perihelion Precession Merkura / perihelionska precesija Merkura (tačka najbliža Suncu)

Prvi pokušaj izračunavanja brzine gravitacije napravio je Laplas, koji je redefinisao gravitaciju kao polje ili tečnost. Izračunao je brzinu najmanje 7 miliona puta bržu od brzine svetlosti. Međutim, konačnost brzine gravitacije, bez obzira na njenu postojanost, predstavljala je problem. Stabilna orbita između dva tela mogla bi se postići samo ako sila na jednom telu, recimo A, ukazuje direktno prema drugom telu, recimo B. Sila gravitacije između ova dva tela trenutno će uticati jedna na drugu ako gravitacija putuje beskonačnom brzinom , čak i ako su tela A i B odvojena astronomskom rastojanjem. Međutim, konačnost bi izazvala zaostajanje.

Razmislite o gravitacionim snagama koje prenose dva tela kao strelice koje gađaju dva streličara. Ako strelice krenu sa najvećom brzinom, one će promašiti svoje mete zato što će mete, koje su u stalnoj revoluciji, nastaviti kretanje svojim putem. To bi destabilizovalo orbitu jer rezultirajuća sila ovog sistema koja uključuje centrifugu sile tela i gravitaciono povlačenje bi odstupala od svoje putanje, što bi telo postepeno guralo spiralno ka napolju, potencijalno uništavajući celi Solarni sistem.


Da bi pogodio svoju metu, streličar mora nadoknaditi pokretom tako što će pucati malo ispred. Ako se gravitacija ne smatra jednom strelom, već grubom strelicom raspačanom u svim pravcima, onda jedna od ovih strelica koja se kreće desno od tela (pretpostavimo da one kruže u smeru kazaljke na satu) udariće se u ciljanu glavu. Isto se može reći i za drugo telo. Kada su dve suprotno stojeće strele poravnate i normalne su u odgovarajućim centrifugalnim silama oba tela, postignuta je stabilna orbita, uprkos kašnjenju.
Gravitacioni talasi kao rasturene strele

Argument je izneo prestižni astronom Tom Van Flandern, koji je izračunao brzinu strelice 20 milijardi puta bržoj od brzine svetlosti, što bi moglo da se percipira kao refenca. Ipak, Ajnštajn u svojoj Generalnoj Teoriji Relativiteta tvrdi da je brzina ovog talasa strelica, jednaka brzini svetlosti - približno 186.000 milja na sat.

Zašto je brzina gravitacije jednaka brzini svetlosti?

Prvo moramo priznati da je Ajnštajnova teorija posebne relativnosti ozbiljno pogrešno shvaćena. Brzina "c" nije isključiva brzini svetlosti, već prenos informacija. Brzina od 186.000 mph (milja na sat) odnosi se na gornji limit za prenos informacija u vezi sa bilo kojom interakcijom u prirodi. Dakle, brzine svetlosti i gravitacije putuju na ovoj maksimalnoj brzini, u kojoj se podaci mogu pomerati.

Prema Ajnštajnovoj teoriji, gravitacija nije baš "sila" koja beskrajno ukazuje na njegov izvor, već na preplitanje, izobličenje u tkivu prostora-vremena - gravitacionog talasa koji putuje brzinom svetlosti. Budući da njegova teorija tvrdi da su prostor i vreme neopozivo zapleteni, Ajnštajn je koristio 'c' kao konverzioni faktor za pretvaranje jedinica vremena u jedinice svemira i obrnuto. To je zato što je to bila jedina karakteristika koja nije zavisila ni od kretanja posmatrača niti od izvora energije, ponašanja na koju se poslušno usaglašavaju svetlost, gravitacija i masovne čestice.

LIGO (Laser Interferometer Gravitational Vave Observatori) (Photo Credit: ligo.caltech.edu)

Dok sam istraživao ovaj članak, našao sam akademski rad objavljen 1998. godine koji je počeo sa "brzina gravitacije nije merena direktno u laboratoriji - gravitaciona interakcija je premala, a takvo objašnjenje je izvan trenutnih tehnoloških sposobnosti." , skoro 20 godina kasnije, istraživači u LIGO-u su otkrili gravitacione talase koji su rezultirali zvezdanim sudaranjem mrtvih jezgara dve zvezde udaljene 130 miliona svetlosnih godina u dalekoj galaksiji. Eksplozija je bila tako razrušavajuća da su svetlost zasipanja i tresci gravitacije putovali kroz kosmos i mogli su da se otkriju i ovde.

Ako je brzina gravitacije jednaka brzini svetlosti, oba signala moraju biti primljena istovremeno. Ovo bi bila prva eksperimentalna potvrda da li je brzina gravitacije stvarno jednaka brzini svetlosti, kako tvrdi Ajnštajn, zbog čega su fizičari zabrinuti jer je prvi put napravio svoje apsurdno tvrdnje. To bi značilo da ako Sunce iznenada nestane iz centra Solarnog sistema, uništavanje Zemlje bi započelo tek nakon 8 minuta, isto toliko vremena koliko je potrebno sunčevoj svetlosti da dođe do Zemlje.

Međutim, to nije slučaj. Takav ogromni sudar takođe emituje i druge oblike elektromagnetnog zračenja, kao što su gama zraci, koji ometaju eksperiment. Prema jednom članku, kašnjenje između dolaska svetlosti i gravitacije je manje od jedne sekunde, koje, kada razmotrimo rastojanje koju su putovali, praktično nije relevantno. Eksperimenti su sada smanjili brzinu gravitacije do 1% brzine svetlosti! Ovo je takođe obeležilo prvi put kada neko nije srdačno izgovarao reči "Dobar posao, Ajnštajn!"Švalerski horoskop Foto: Sex and the City  

Za tumačenje ovog horoskopa nije ključno kad ste rođeni ni ti ni ona već datum kada si otpočeo svoju paralelnu akciju, odnosno švalersku šemu.

Želeo si da samo malo da razbiješ bračnu monotoniju ili da ti nešto odvuče pažnju od veze koja je zapala u krizu. E pa ko đavola traži, taj đavola i nađe. Umesto malo usputnog seksa koji si očekivao, ti si uspeo da se zatelebaš ko srednjoškolac. I šta sad? Reći ili ne onoj ”glavnoj”, primiriti se i sačekati još malo pa šta ti Bog da ili nešto sasvim treće? Besno Pile se pozabavilo tvojom problematikom i utvrdilo da dalji razvoj događaja zavisi od toga kakve su konstelacije planeta bile u danu kada si uleteo u svoju suludu akciju. Nećemo da te pitamo ko te ter’o, razumemo, može da se desi svakom…

ZAMULJAO SI IZMEĐU 21. MARTA i 20. APRILA  

Prva 2 meseca ova tvoja neće ni da provali da joj radiš iza leđa jer ćeš triput nedeljno da se vadiš na fudbal ili basket sa ortacima. Posle tog perioda odaće te izdajničko škembe što je naraslo od silnih večera koje si skrkao kad si išao kod ove druge. Postaće sumnjičava i rešetaće te raznim pitanjima, a ti ćeš se vaditi na najnebuloznije izgovore. Onda ćeš da se zavučeš u mišju rupu,  slabo ćeš se javljati ”rezervi” i glumićeš dobrog dečka. Kad ova tvoja malo popusti, odmah ćeš iscimati ovu drugu. Ta te čekala, čekala i na kraju se smorila i našla regularnog dečka. Ova tvoja ubuduće neće skidati pogled sa tebe čak ni kad spavate u istom krevetu.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 21. APRILA I 20. MAJA

Bićeš relativno obazriv oko 3 meseca, a i žena neće imati kad da te provali jer ima posla oko kuće i dece. Međutim, jedno veče će ti se prišunjati dok sediš za kompom da ti donese kiflice, one što najviše voliš, tek iz rerne izvađene. A šta ti radiš? Dahćeš svojoj cici u inboksu na Fejsu! Sva preneražena, tvoja gospođa će doneti najveću kuhinjsku dasku koju ima i opaučićete te po glavi. Izbaciće te iz kuće, a pošto moraš na ušivanje u Urgentni iscmaćeš komšiju da te vozi. On će da te oduva jer si mu davnih dana zauzeo pola podruma. Ideš na ušivanje poslednjim večernjim busom, posle spavaš na klupi. Žena te prima u kuću posle 6. dana izbeglištva (malo u parku, malo kod švalerke).

ZAMULJAO SI IZMEĐU 21. MAJA I 20. JUNA

Realno, ispašćeš pravi amater! Petog dana tvog paralelnog ljubavisanja baš kad budeš kod devojke, uhvatiće te proliv i odjurićeš u klonju. Dok se sa dušom rastavljaš, stići će ti poruka od druge, a ti nisi ni mislio na telefon kad si trčao u  wc. Ova tvoja će, naravno, da pročita i sva uplakana će te isterati gologuzog i iz klonje i iz svog života. Odlaziš u apoteku, gutaš probiotik i sav iznerviran zoveš ovu što ti sve zamesila i sa njom se posvađaš na krv i na nož. Pred ulazom zgrade čeka te najbolji drug tvoje, sada već bivše devojke. Uvek si sumnjao da se potajno loži na nju. Pokoškaćete se. Zapravo, prebiće te ko vola u kupusu. Bićeš sam narednih 7 meseci.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 21. JUNA I 22. JULA

Stari si ti lisac, mora biti da već imaš iskustva u ovakvim akcijama jer će proći skoro pola godine dok te ne provale. A kako? Švalerkin muž će se razboleti i ona neće moći sama da ode po dete u vrtić pa će te zamoliti da je odvezeš. Baš u momentu kad parkiraš, usnimiće će te strinin gej sinovac koji obožava da tračari. Dok se vratiš kući, žena će biti triput obaveštena da si viđen. Iscepaće ti svu odeću, ali će dopustiti da ostaneš kod kuće. Naravno, ješćeš isključivo kod svoje mame. Dva meseca kasnije, žena ti uzvraća istom merom. A ti, šta ćeš, ćutiš i srčeš rezance iz supe jer te konačno vratila na svoj kazan. Najbitnije je da deca ne trpe.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 23. JULA I 22. AVGUSTA

Sedam meseci ćeš biti rastrzan između njih dve, a da stvar bude još gora, verićeš se sa ovom prvom jer se to i očekivalo pošto ste dugo zajedno. Međutim, tebi srce zaigra čim vidiš da ti stigne poruka od druge, kad si sa njom osećaš se ko da je sve po prvi put, ona te dobro razume, a i zasmejava te. Jedno noći ćeš dobro razmisliti i rešićeš da presečeš. Jedva čekaš jutro da odeš kod verenice i staviš tačku na tu priču. Dok se budeš vozio u liftu, stići će ti poruka da je tvojoj ”devojci” došao bivši sponzor iz Štutgarta i da te večeri lete na Fidži. Sav skrhan stižeš kod verenice, a ona ti saopštava da je trudna. E pa neka ti je sa srećom!

ZAMULJAO SI IZMEĐU 23. AVGUSTA I 22. SEPTEMBRA

Tvoja šema, sa manjim prekidima, trajaće skoro 2 godine. Iskusno ćeš balasirati između porodičnih smornih obaveza i one koja te voli i verno čeka. Ono, ni ta druga neće biti verna uvek ali nema veze, pa niste u braku, bitno je da ti se uvek vrati. A onda, potpuno neočekivano, žena ti saopštava da te napušta zbog srednjoškolske ljubavi sa kojom se povezala na Fejsu i seli se kod njega. Sujeta će ti biti malo uzdrmana, ali mudar si ipak ti što si sedeo na 2 stolice. Otpočinješ ljubavnu idilu sa ovom drugom. I sve će biti ko u najlepšoj bajci sve do 8. meseca veze. Tada te i ona napušta jer je shvatila da ti ipak nisi onakav kakvim te je zamislila.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 23. SEPTEMBRA I 22. OKTOBRA

Što je najgore, varaš je sa ženom svog najboljeg druga. Tebi će biti super jer ne moraš da smišljaš izgovore, svi ćete se zajedno često viđati pa će to potrajati oko godinu i po. Poći će po zlu otprilike 9. dana vašeg zajedničkog odmora. Na plaži će ti švalerka dati mig kada da dođeš kod nje u sobu, pa 20 minuta kasnije napuštaš ekipu jer ti se čini da se stomačni virus sprema. Vas dvoje ćete se ludo zabavljati do momenta kad vam ova tvoja ne uleti u sobu. Apartmane vam deli samo zid pa će prepoznati tvoje dahtanje. 5 meseci kasnije, ovo dvoje se razveli, bivša ti se smuvala sa sada već bivšim drugom, a ti ideš okolo i opanjkavaš kako su ti sve vreme radili iza leđa.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 23. OKTOBRA I 22. NOVEMBRA

Tvoja švaleracija i neće biti prava, već više platonska. Užasno će te gristi savest što to radiš svojoj ženi, ali u vašem braku nema seksa već 3 godine i 7 meseci i normalno je da gledaš i druge žene. Tvoja ”prijateljica” ne želi da ima nešto više sa tobom dok se ne odlučiš -ili ona ili žena. Pošto si zagoreo, već posle 27. dana ulaska u šemu pokajnički ćeš priznati ženi da u tvom životu postoji 2. žena. Ona će te pogledati i mrtva ‘ladna saopštiti da ste u istoj situaciji. Otkriće ti da njena najbolja drugarica nije samo to i da im je seks neverovatan. I da ta priča traje već 3 godine i 7 i po meseci. Eh, moj rogonjo….

ZAMULJAO SI IZMEĐU 23. NOVEMBRA I 21. DECEMBRA

Odlično ćeš hendlovati i sa jednom i sa drugom skoro 5 meseci, a onda ćeš se, pastuvčino, uplesti u seksting aferu sa trećom! Tad će tvoja rastrzanost uzeti svoj danak, jer više nećeš moći da pamtiš šta si kojoj rekao. Da stvar bude gora, ispostaviće se da su druga i treća super ortakinje pa je tvoja rezerva nagovorila drugaricu da te navlači da bi skapirala misliš li ozbiljno sa njom. Kad shvati da si se navukao ko som, njih dve će pronaći gde živi tvoja devojka i sve će joj je ispričati. Od ozbiljnog frajera pretvorićeš se u najgoreg jadova kojeg će sve tri da oduvaju. Jedno vreme ćeš razmišljati o odlasku u manastir, ali ta ideja te, srećom, neće držati dugo.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 22. DECEMBRA I 19. JANUARA

Super će ti ići i sa ženom i sa devojkom, ali pravi majstor zna kako da i vuk bude sit i da ovce budu na broju, zar ne? Sve će biti gotovo idilično 4 i po meseca, ali glavni problem će nastati kad dečko tvoje devojke izađe iz zatvora, a ona mu, budala, prizna da ga je varala. Kad te bude našao, imaćeš blaži potres mozga, nagnječena 4 rebra, slomljen nos, silne površinske rane i kao trešnjicu na vrhu torte- tužbu za razvod braka. Ali ne očajavaj, kad budeš išao u dispanzer u domu zdravlja na previjanje, tako sav nikakav uspećeš da šarmiraš medicinsku sestru koja je tu na stažu. Čim se razvedeš od one tvoje, oženićeš se medinicinarkom. Bravo, bravo, ti baš ne gubiš vreme!

ZAMULJAO SI IZMEĐU 20. JANUARA I 19. FEBRUARA

Bićeš izuzetno diskretan sa svojom kombinacijom, viđaćete se isključivo kod nje i to kad ti devojka ode na kafu sa drugaricama ili kad organizuje devojačke večeri za njih. Osećaćeš izvestan pritisak jer će u vazduhu lebdeti pitanje ”A kad će i meni neko da organizuje devojačko?”, ali se nećeš tek tako predati. Posle 7 meseci i 26 dana devojka će ti saopštiti da će postati mama, ali da dete nije tvoje već da je tata unajmljeni striper sa jedne od proslava i da sad nikako ne može da mu uđe u trag. Tebe će toliko ganuti ta priča da ćeš da sevneš kombinaciju, zaprosićeš devojku i odgajaćeš to dete zajedno sa njom.

ZAMULJAO SI IZMEĐU 20. FEBRUARA I 20. MARTA

Trebaće ti 2 i po meseca da skapiraš da ne želiš više da trošiš vreme u braku, jer te je švalerka potpuno očarala. Tvoja žena gotovo nije ni sumnjala da je varaš, tako da će dobiti blaži srčani udar kad joj saopštiš da odlaziš zauvek. Pošto nisi baš tolika hulja, odvešćeš je u hitnu pomoć pa će da je zadrže na bolničkom lečenju. Pri povratku, sudarićeš se kolima sa jednim rogobatnim tipom. Iznenađenje će biti veće, jer je sa njim i tvoja voljena, a to joj nije muž. Ispostaviće se da ona opslužuje svu trojicu a da niko nije provalio. To će te uništiti. Žena će izaći iz bolnice kroz koji dan, a ti ćeš uspeti da je ubediš da se razlog njenog udara nikada nije ni desio. Izvadiće te to što je tresnula glavom kad je pala zbog srčke pa će misliti da je halucinirala.


Nakon što je društvena mreža Instagram uvela ovu opciju, ona je stigla i na Viberu.

Viber će od sada fotografije i video zapise koje korisnici među sobom razmenjuju automatski brisati. 

Kada napravite fotografiju ili video unutar Vibera, treba da odaberete vreme nakon kog će razmenjeni sadržaj biti obrisan. 

Ovu opciju ćete moći da odaberete u gornjem desnom ili donjem levom uglu i izgledaće kao precrtani sat. 

Birate da li će sadržaj biti obrisan nakon jedne, tri ili sedam sekundi. 

Opcija je oduševila mnoge korisnike ove aplikacije.

Američka glumica i preduzetnica Džesika Alba otkriva kako je uspela da izgradi svoj lični biznis.
 Džesika Alba

Džesika Alba je započela svoju karijeru početkom 2000. godina, a filmovi "Honey", "Into the blue" i "Fantastic Four" vinuli su je na zvezdano nebo. 

Ona je brzo napredovala u svetu filmske industrije, te je učestvovala u velikim glumačkim projektima, ali je pored glumice postala i uspešna preduzetnica pokrenuvši svoju kompaniju Honest Beauty. 

Osnivanje kozmetičke kompanije se pokazao kao dobar potez, a Džesika je dokazala da odlično pliva i u ovim vodama. 

Nakon velikog uspeha u biznisu, čuveni magazin "Forbs" ju je stavio na listu najbogatijih žena sveta, sa zaradom procenjenom na 340 miliona dolara. 

Džesika Alba

A koja je tačno njena tajna uspeha? Glumica je u jednom intervjuu otkrila kako uspešno razviti jednu poslovnu ideju. 

"Važno je da znate šta stvarno radite drugačije u odnosu na druge. Biti samo još jedan brend u moru drugih vas neće izdvojiti u biznisu. Morate da budete drugačiji, jedinstveni i da zaista radite nešto posebno". 

Alba je takođe otkrila da je veoma važno preneti poruku i ne odustajati od svoje zamisli. 

"Najpametnija stvar koju možete da uradite je da na sastanku tačno kažete šta želite, ne izvinjavate se zbog svojih ideja i da ne prihvatate ne za odgovor," zaključila je.


Kontroverzni lik najvećeg negativca u istoriji mnogo je kompleksniji nego što se predstavlja.

Adolf Hitler, rođeni Austrijanac, nemački je vođa koji je postao simbol zla u Drugom svetskom ratu, koji je pokorio Evropu i pokrenuo „čišćenje" kontinenta od Jevreja.

Evo nekih bizarnih činjenica o njemu koje su skrivane od javnosti, a prenosi ih "Sputnjik":


Bio je zaljubljen u Jevrejku

I ne samo to, već je njegova prva ljubav bila Jevrejka. Njeno ime je bilo Stefani Isak, a ona nije znala da on gaji osećanja prema njoj, piše „Brajt sajd“. U mladosti je bio vrlo stidljiv i nije joj nikad priznao šta oseća, ali je imao brojne fantazije o kojima je posle pričao, a napisao je i posvetio joj je mnoge ljubavne pesme. Kako je od ljubavi prema jednoj Jevrejki prešao na mržnju celog naroda, teško je shvatiti.


Imao je samo jedan testis

Mnogi veruju kako je zbog tog „defekta“ stekao kompleks manje vrednosti, a testis je izgubio boreći se za Nemačku tokom Prvog svetskog rata. Ozleđen je tokom bitke na Somi 1916, a lekar mu je uklonio testis da bi mu spasao život.

Sveštenik mu spasao život

Kad je imao samo četiri godine, Hitlera je od utapanja spasao jedan dečak. On je skočio u zaleđenu vodu i spasao mu život. Kasnije, on je postao sveštenik i doživotno žalio zbog spasavanja nacističkog vođe.

Nikad nije ušao u koncentracioni logor

Uvek se držao dalje od prljavih poslova i nikada nije bio u logorima. Naredbe je izdavao tiho i nikada nije ostavljao pisane tragove s nalozima za ubijanje i genocid.

Od sigurne smrti spasao ga je Britanac

Jedan britanski vojnik je za vreme Prvog svetskog rata spasao Hitlera iako je imao naredbu da ga ubije. Hitler je kasnije pronašao novinski članak o vojniku Henriju, prepoznao ga je, i sačuvao u svojoj arhivi.

Nije mogao da podnese okrutnost prema životinjama

Hitler je izričito zabranjivao okrutnost prema životinjama, pa je u skladu s tim ograničio lov i testiranje lekova nad njima. Životinje je zamenio Jevrejima, a zakonom je zabranio mučenje nedužnih životinja.


Prvi je patentirao seks-lutku na naduvavanje

Tražio je svoje inženjere da mu izrade nešto tog tipa budući da su njegovi vojnici često dobijali sifilis od prostitutki.

Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir

To definitivno nije nešto čime bi Nobel trebalo da se ponosi, ali zaista se dogodilo. Naime, nominovao ga je švedski parlamentarac Brant 1939. On je bio posvećen antifašizmu i nominaciju je želeo da izreklamira kao svojevrsnu parodiju. Ipak, njegova se šala nije baš svidela javnosti, prenosi "Sputnjik"

Dvadesetšestogodišnja Emili je pozirala potpuno naga,  kako bi napravila rimejk čuvene Botičelijeve rimske boginje ljubavi - Venus.
Emili je objavila fotografiju na Instagramu sa vrha litice gde je stajala, sa jednostavnim naslovom: "Rođenje Venera 🐚"
Emily Ratajkowski Naked
Instagram

U najnovijoj fotografiji, pokriva svoje grudi svojom dugom kosom a prepone rukama.
Venera je veoma hvaljena mitološka rimska boginja ljubavi i otelotvorenje seksualne želje, plodnosti i zavođenja. Emili se nikada ne plaši da ponosno i otvoreno prikazuje svoju seksualnost i otvoreno govori o tome kako je to postalo sastavni deo njenog ženskog identiteta.

Powered by Blogger.